Offenbach.de - Diese Seite ist das Portal der Stadt Offenbach. Hier finden Sie Informationen zu verschiedenen Themen, Veranstaltungen und Neuigkeiten der Stadt.
Stadt Offenbach
Offenbach.de
Das Portal der Stadt Offenbach
 

Svaki dan jedno kratko putovanje po svijetu: Offenbach je grad u kojem životni i radni prostor dijele ljudi iz preko 150 nacionalnih i kulturnih sredina

Offenbach, den 18.08.2011, letzte Bearbeitung: 22.09.2011

Raznovrstan i šaroliki grad koji vrvi od života: Offenbach je stjecište ljudi brojnih nacionalnosti i kultura, što je jedna od glavnih karakteristika ovoga grada: Nekih 30% od ukupno 120.000 stanovnika nisu njemački državljani.

Procjenjuje se da doseljenici čine polovicu stanovništva ovoga grada. Ovoj se skupini općenito pribrajaju
• osobe koje ne posjeduju njemačko državljanstvo
• osobe čije je mjesto rođenja izvan današnjih granica Njemačke te su tu doselile nakon 1949.
• osobe čiji je barem jedan roditelj rođen izvan današnjih granica Njemačke te se tu doselio nakon 1949.

Gradska inicijativa

Veliki broj doseljenika doprinosi bogatoj raznolikosti Offenbacha, no istovremeno se javljaju i neki izazovi: U vezi s tim gradska politička tijela već duži niz godina razvijaju i primjenjuju aktivni integracijski program. Između ostalog, 1997. je u okviru gradske uprave uspostavljeno stožerno mjesto “Odjel za suživot u Offenbachu", koje podržava integraciju te potiče i organizira suživot među ljudima različitih kultura, no također razrađuje i moguće konfliktne slučajeve. Ovo je stožerno mjesto 2006. preraslo u odjel pod nazivom "Socijalni razvoj grada i integracija". Zadaci su otada postali sve zahtjevniji te su se pojavili novi projekti, mrežne strukture i inicijative.

Lako dostupan projekt koji obuhvaća sam gradski dio pokrenut je pod nazivom "Integracija u vašem susjedstvu“: Radi poboljšanja integracije doseljenika unutar gradskih četvrti pokreću se nove inicijative uz provedbu i međusobno povezivanje postojećih inicijativa i aktivnosti. Široka paleta novih programa obuhvaća: skup majki u uredima pojedinih gradskih četvrti, savjetovanja za doseljenike u vezi sa socijalnim pitanjima, obrazovne aktivnosti, mjere poticanja raznih aktivnosti u susjedstvima uključujući sugrađane različitog podrijetla te raznovrsna kulturna događanja.

Osoba za kontakt: uredi gradskih četvrti s upravom

Posvuda u gradu djelatnici ureda za zapošljavanje, socijalna pitanja, pitanja mladeži i obrazovanja, kao i gradskog prostornog uređenja i privrednog razvoja međusobno surađuju kako bi se svi ljudi ugodno osjećali u njihovom neposrednom okruženju. Oni također iz prve ruke mogu procijeniti realizaciju pojedinih programa. U tome također sudjeluje Javno komunalno poduzeće Offenbach Holding (SOH), primjerice programom “Kvalitetniji život u Offenbachu“ i svojim podređenim tvrtkama, kao i institucije te privatni sektor sa svojim programima i inicijativama.

Važni su preduvjeti visoke kvalitete svakodnevnog života unutar gradskih četvrti, pored mogućnosti kupovine, igrališta, vrtića i škola, lijepo uređenih gradskih odmarališta te sigurnih prometnica, i kvalitetni međususjedski odnosi između osoba koje dijele životni i radni prostor. Kao mjesta sastajanja i izmjenu informacija te središte raznih aktivnosti u okviru gradske četvrti do sada je uspostavljeno 3 ureda gradskih četvrti s upravom: Nordend, Mathildenviertel i Lauterborn. Djelatnici uprave gradske četvrti na raspolaganju su kao osobe za kontakt u vezi s pitanjima koja se tiču svakodnevnog života unutar gradske četvrti. Oni također rješavaju konfliktne situacije i razne probleme, savjetuju te podržavaju aktivnosti u unutar gradske četvrti.

Pozadina je svih tih aktivnosti cilj međusobnog povezivanja ljudi različitog podrijetla i jačanje njihova osjećaja pripadnosti i identifikacije s kvartom i okruženjem u kojem žive te vlastiti doprinos kvalitetnijem suživotu. Jedino je na taj način moguće oblikovati životnu sredinu koja se uklapa u karakterističnu šarolikost Offenbacha, grada koji pruža dom ljudima bilo koje nacionalnosti i podrijetla. Pozivamo i Vas da nam se pridružite u ostvarivanju tog cilja!

Od početaka do danas

Offenbach je krenuo s prvim uredom gradske četvrti već 2002. kao pilotskim projektom unutar istočnoga dijela gradske jezgre. Uz sredstva iz programa "Socijalni grad" u prvom je planu stajalo podizanje kvalitete životnoga prostora u gusto naseljenim četvrtima sa slabom kvalitetom stambenih objekata te okruženja.

Od tada su sakupljena brojna dragocjena iskustva. U međuvremenu je ured gradske četvrti postao ne samo općeprihvaćeno sastajalište koje doprinosi boljoj atmosferi cjelokupne četvrti, čineći je atraktivnijom za mlađu populaciju, nego se, nekadašnja radnička, četvrt razvila u stjecište mlade kreativne generacije poduzetnika stvarajući podlogu za nova radna mjesta. Osnivački centar “Ostpol“ omogućuje urede i prostore za osnivače poduzeća, dok je Građevinsko poduzeće za izgradnju socijalnih stanova u Offenbachu (GBO) osiguralo smještaj za studente. Saniranjem starijih stambenih objekata postupno se uljepšava slika grada, a barem od promjene naziva u "Mathildenviertel" stanovnici istočnoga dijela gradske jezgre mogu uživati u svježem zraku.

Uprava ureda gradskih četvrti sada nastoji zajedno sa stanovnicima kvartova i svima koji su zainteresirani za razvoj grada ostvariti jednaki uspjeh s kvartovima Nordend i Lauterborn.

Osoba za kontakt:

Ured gradske četvrti Mathildenplatz

Ured gradske četvrti Nordend

Ured gradske četvrti Lauterborn

Životna situacija:
Novopridošli u grad
bolest
rođenje
život s djecom
smrtni slučaj
slobodno vrijeme

Poveznice:
- Integracija modela regije
- Ovlaštena osoba za integraciju u gradu Offenbachu: Luigi Masala
Jumina za poticanje sudjelovanja u obrazovanju i poslovnog usmjeravanja stranih učenika/učenica u Offenbachu
- Besser Leben in Offenbach (Kvalitetniji život u Offenbachu)