Sprungmarken
Suche
Suche

Das deutsche Bildungssystem in verschiedenen Sprachen
© vhs Offenbach/Agnes Stockmann

عربی (Arabisch)

Logo
© vhs Offenbach /Stockmann

نفسر للأباء نظام التعليم الألماني

يوفر نظام التعليم الألماني العديد من الفرص للأطفال والمراهقين. ومع ذلك ، فإنه من الصعب فهمه بسهولة ، و ذلك راجع لتشعباته و فروعه المتشابكة.نحن معلمون و مدربون نود أن نوضح للآباء نظام التعليم والتدريب الألماني بلغتهم الأم. وتقدم هذه المعلومات في إيطارلقاءات و محاضرات مجانية. من المهم بالنسبة لنا أن يفهم الآباء نظام التعليم والتدريب الألماني. لأنه بعد ذلك يمكنهم مرافقة أطفالهم بشكل أفضل على مساراتهم التعليمية.

تصال/تسجيل: ذ. مصطفى صادق  (Mostafa Sadek)              
العنوان الإلكتروني: mos.sadekyahoode

Bosanski (Bosnisch)

Logo
© vhs Offenbach / Stockmann

Mi ćemo vam objasnit njemački obrazovni sistem

Obrazovni sistem u Njemčkoj nudi djeci i omladini mnoge šanse u toku njihovog školovanja. Nažalost nije se baš lako snaći u njemu. Mi smo  obučeni stručnjaci po tom pitanju i želimo roditeljima da na njihovom maternjem jeziku predstavimo i objasnimo ovdašnji obrazovni sistem. Na tu temu nudimo besplatne infotmativne sastanke jer nam je bitno da roditelji upoznaju i razumiju obrazovni sistem države u kojoj žive tako da bi lakše i bolje mogli da prate i upute svoju djecu u toku njihovog školovanja.

Prijava: Selma Bevab, I-mejl adresa: selmabevab77gmailcom

Български (Bulgarisch)

Foto Frau Ivanova
© Frau Ivanova

Да обясним немската образователна система на родителите

Немската образователна система предлага много възможности на децата и младежите. Обаче тя не е лесна за разбиране. Ние сме обучени специалисти в сферата на образованието и можем да обясним на вашия родния език немската училищната система. Предлагаме ви безплатни информационни срещи. За нас е важно родителите (настойниците) да разберат образователна система в Германия. Само така те ще могат да подкрепят децата си и тяхното образование.

контакт / Регистрация: Kristina Ivanova
телефон мобилен: 01573 2649120

Français (Französisch)

Logo
© vhs Offenbach / Stockmann

Nous expliquons aux parents le système scolaire allemand

Le système scolaire allemand offre de nombreuses possibilités aux enfants et aux adolescents. Cependant, il est très complexe dans sa structure. Nous sommes des éducateurs/informateurs qualifiés et aimerions expliquer aux parents le système allemand d’éducation et de formation dans leur langue maternelle. Nous offrons des séminaires d'informations gratuits sur ce domaine. Il est important pour nous que les parents comprennent le système d’éducation et de formation allemand. Ils pourront ainsi mieux accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire.

Contact/Inscription: Mostafa Sadek, E-Mail: mos.sadekyahoode

Ελληνικά (Griechisch)

Foto Frau Goutzikidou
© Frau Goutzikidou

Εξηγούμε στους γονείς το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα

Το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για παιδιά και εφήβους. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε. Είμαστε εκπαιδευμένοι γνώστες του εκπαιδευτικού συστήματος  και θα θέλαμε να εξηγήσουμε στους γονείς στη μητρική τους γλώσσα, το γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προσφέρουμε επίσης δωρεάν ενημερωτικές εκδηλώσεις. Είναι σημαντικό για μας να κατανοούν οι γονείς το γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κατευθύνουν καλύτερα τα παιδιά τους στις εκπαιδευτικές τους διαδρομές.

Eπαφή: Hrissi Goutzikidou
Τηλέφωνο κινητό: 0177 8396837

Italiano (Italienisch)

Il sistema scolastico tedesco spiegato ai genitori 

Il sistema scolastico tedesco offre molte opportunità per bambini e ragazzi, tuttavia non è facile da comprendere. I nostri esperti sono a disposizione per darvi informazioni ed illustrare in italiano il sistema scolastico attraverso eventi informativi gratuiti. È importante che i genitori comprendano e conoscano  il sistema educativo tedesco per meglio accompagnare i propri figli nel  loro percorso formativo.

Contatti / registrazione: Oriana Cacciapuoti
Telefono: 0174 8415950
E-Mail: Oriana.cacciapuoticgil-bildungswerkde

Più informazioni nel volantino:

فارسی (Persisch / Farsi)

Logo
© vhs Offenbach/Stockmann

ما به والدین سیستم درسی و آموزشی آلمانی را توضیح می دهیم

سیستم درسی و آموزشی آلمانی امکانات و فرصت های بسیاری را برای کودکان و نوجوانان فراهم می کند. با این حال بودن این امکانات وفرصتها برای خیلی ها روشن نیست. ما مربیانی آموزش دیده ای هستیم و می خواهیم سیستم درسی و آموزش آلمانی را به زبان مادری خودتان توضیح دهیم. ما برنامه های اطلاع رسانی رایگان ارائه می دهیم. برای ما مهم است که والدین سیستم درسی  و آموزش آلمانی را متوجه شوند. زیرا در این صورت آنها می توانند فرزندان خود را بهتر در مسیرهای درسی و آموزشیشان همراهی کنند.

ثبت نام  mahdia_malekilivede / Mahdia Maleki

Polski (Polnisch)

Foto Frau Zielinska
© Frau Zielinska

Wyjaśniamy rodzicom niemiecki system edukacji

Niemiecki system edukacji oferuje dzieciom i młodzieży wiele możliwości. Nie jest on jednak łatwy do zrozumienia. Jesteśmy wyszkolonymi znawcami tematu i chcielibyśmy wyjaśnić go rodzicom  w ich języku ojczystym. Proponujemy bezpłatne spotkania informacyjne w tym zakresie. Jest dla nas ważne, by rodzice zrozumieli niemiecki system szkolnictwa, ponieważ dzięki temu będą mogli lepiej towarzyszyć swoim dzieciom na ich edukacyjnych ścieżkach.

Kontakt / Zgłoszenia: Ewa Zielinska
drogą mailową na adres: zielinska.ewaoutlookcom             
lub telefonicznie pod numerem 0157 34962318

Românește (Rumänisch)

Foto Frau Zuluf
© Frau Zuluf

Explicăm părinților despre sistemul educațional

Copiilor și adolescenților li se oferă multe șanse de către sistemul educațional german. Drumul care poate fi parcurs, nu este ușor de înțeles. Noi suntem specializați și dorim să explicăm în limbă maternă cum funcționează acest sistem. Vă oferim informațiile necesare în cadrul unor evenimente gratuite. Pentru noi este important ca părinții să înțeleagă sistemul școlilor primare, secundare și profesionale. În acest fel vă puteți îndruma și însoți copiii pe drumul lor în alegerea școlilor viitoare.

Contact / Înscriere: Viorica Zuluf
E-mail: viorica.zulufgmailcom

Pусский (Russisch)

Logo
© vhs Offenbach/Stockmann

Система образования в Германии для родителей

Система образования в Германии предоставляет детям и молодежи очень много перспектив. Но она не слишком простая. Мы - обученные знатоки системы образования - объясняем родителям ее устройство на их родном языке. Для этого мы делаем бесплатные информационные доклады. Для нас важно, чтобы родители поняли устройство немецкой системы образования, поскольку тогда они смогут лучше помочь своим детям идти по пути приобретения знаний.

Контакт/регистрация: Olga Lukova, мобильный: 01590 1152037
Адрес электронной почты: olyalukyahoode

Cрпски (Serbisch)

Logo
© vhs Offenbach/Stockmann

Родитељима објашњавамо немачки систем образовања

Немачки образовни систем нуди бројне могућности за децу и адолесценте. Међутим, то није лако проћи. Ми смо обучени васпитачи и родитељима желимо да објаснимо немачки систем образовања и васпитања на матерњем језику. Нудимо бесплатне информативне догађаје. За нас је важно да родитељи разумеју немачки систем образовања и васпитања. Јер тада могу боље пратити своју децу на њиховим образовним путевима.

Контакт/Регистрација: Dragana Reichert
мобилни: 0176 32001528, Е-маил: dragana.reichertgmxde

Türkçe (Türkisch)

Logo
© vhs Offenbach/Stockmann

Alman eğitim sistemini anne-babalara anlatıyoruz

Alman eğitim sistemi, çocuklar ve gençler için birçok fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bunu anlamak her zaman mümkün olmayabilir. Biz uzman eğitimciler olarak velilere anadillerinde Alman eğitim ve öğretim sistemini açıklamak istiyoruz. Ücretsiz bilgilendirme etkinlikleri sunuyoruz. Ebeveynler olarak Alman eğitim ve öğretim sistemini anlamanız bizim için önemlidir. Çünkü o zaman çocuklarınıza eğitim yollarında daha iyi eşlik edebilirsiniz.

İletişim / Başvuru: Safiye Mertcan
E-mail adresi: safiyemertcanhotmailcom
Mobil (WhatsApp): 01575 879328

اردو (Urdu)

Logo
© vhs Offenbach/Stockmann

ہم والدین کو جرمن تعلیمی نظام کی وضاحت کرتے ہیں

جرمن تعلیمی نظام بچوں اور نوعمر بچوں کے لیئے
بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تاہم ، یہ دیکھنا آسان نہیں ہے۔ ہم تربیت یافتہ معلم ہیں اور والدین کو ان کی مادری زبان میں جرمن تعلیم اور تربیت کے نظام کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مفت معلومات کے سیشن
بھی پیش کرتے ہیں۔ والدین کے لئے یہ ضروری ہے کہ جرمن تعلیم اور تربیت کے نظام کو سمجھیں۔ کیونکہ تب وہ اپنے تعلیمی راستوں پر اپنے بچوں کے ساتھ بہتر طور پر ساتھ دیہ سکتے ہیں۔ ہم والدین کو جرمن تعلیمی نظام کی وضاحت کرتے ہیں۔


رابطہ / رجسٹریشن: Shumaila Tahir 0179 4369498: موبائل