Sprungmarken
Aktuelles Wetter:bedeckt16°C
Search
Search

Her gün küçük bir dünya yolculuðu: Offenbach, oturma yeri, çalýþma yeri ve 150’den daha fazla ülkeden gelen insanlarýn ve kültürlerin buluþtuðu þehirdir
Canlı, çok yönlü ve renkli bir karışım: Çok sayıda ülke ve kültürlerden gelen insanlar Offenbach’ta kendilerini evlerinde hissetmektedirler ve şehrin tablosunu etkilemektedirler: 120.000’e ulaşan nüfusun yakl. yüzde 30’u Alman vatandaşlığına sahip değil.

Tahminen halkın yarısı göçmen kökenlidir. Genel olarak bu gruba dahil olanlar:
• Almanya uyruğuna sahip olmayan kişiler,
• Doğum yerleri bugünkü Almanya sınırları dışında bulunan ve 1949 yılından sonra göç eden kişiler,
• ebeveynlerinden en azından birisinin bugünkü Almanya sınırları dışında doğan ve onların göç edişleri 1949 yılından sonra gerçekleşmiş olan kişiler.

Şehrin girişimi

Offenbach’daki bayan ve bay göçmenlerin büyük bir oranı bir taraftan şehir yaşamı için büyük bir zenginlik oluşturduğu kadar, diğer taraftan da çaba gösterilmesi gereken bir durum yaratmaktadırlar: Bu nedenle şehir politikası uzun yıllardan beri faal bir şekilde uyum politikası ile angaje olmaktadır. Bu amaçla 1997 yılında şehir idaresinde ‚Offenbach’ta birlikte yaşamak çalışma birimi‘, uyum ve kültürel birlikteliği teşvik etmek, organize etmek ve ihtilaf durumlarını yatıştırmak için çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında bu çalışma birimi "Sosyal şehir gelişimi ve uyum" bölümünde doğmuştur. Görevler o zamandan beri çok çeşitli olmuştur, yeni projeler eklenmiştir, yeni ağlar ve girişimler oluşmuştur.

Örneğin yaşam alanına yakın ve şehir semtine dayalı olarak ‚Yerleşim yerinde uyum‘ projesi çalışmaktadır: Semtlerdeki göçmenlerin uyumunu düzeltebilmek için burada yeni girişimler başlatılmaktadır ve mevcut olan girişimlere ve faaliyetlere entegre edilmektedir ve bağlanmaktadır. Yeni teklifler paleti, semt bürolarında annelerin buluşmasından, göçmenler için sosyal danışmanlığa, eğitim faaliyetlerinden, farklı kökenden olan vatandaşların canlı komşuluk ilişkilerinin teşvikinden kültür projelerine kadar ulaşmaktadır.

Görüşülecek yer: Bir yerleşim yeri yönetimi ile semt büroları

İnsanların hemen yakınlarındaki yaşam semtlerinde kendilerini evlerinde hissetmeleri ve yaşadıkları yerde teklif edilen hizmetleri bulabilmeleri ve bunlardan yararlanabilmeleri için, şehrin her yerinde iş piyasası, sosyal, gençlik ve eğitim politikası bölümlerinden insanlar ve şehir planlaması ve ekonomi teşviki birlikte çalışmaktadır. Buna, örneğin ‚Offenbach’ta daha iyi yaşamak‘ girişimi ile Offenbach Holding (SOH) şehir işletmesi ve yan şirketleri ve kurumlar, serbest kurumlar ve girişimciler katılmaktadır.

Semtlerde yüksek bir yaşam kalitesi sağlayabilmek için alışveriş olanaklarının, oyun bahçelerinin, çocuk yuvalarının ve okulların, şehir bölgesinde bakımlı dinlenme yerlerinin ve trafiğe güvenli sokakların olmasının yanısıra, orada yaşayan ve çalışan insanların komşuluk ilişkilerinin de iyi olması önemli koşullardır. Semtlerde buluşma yerleri, görüşme ve faaliyet yerleri olarak artık yerleşim yeri yönetimi ile üç semtte semt büroları (Stadteilbüro) bulunmaktadır: Nordend, Mathildenviertel ve Lauterborn. Yerleşim yeri yönetimi elemanları semtteki yaşam ile ilgili her türlü sorularda danışacağınız kişilerdir, ihtilaflı durumlarda uzlaştırmaktadırlar, sorunlarda yardımcı olmaktadırlar ve semt faaliyetlerinde destek ve danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Bunun arkasında, yerleşim yerleri ve çevreleri ile daha iyi identiklik kazanabilmeleri ve birlikte yaşam için angaje olabilmeleri için insanları entegre etme ve dahil olma hissini güçlendirme fikri bulunmaktadır. Ancak bu şekilde, Offenbach için karakteristik çok çeşitli bir insanlar tablosunu etkileyen ve hangi uyruktan olurlarsa olsun ve hangi ülkeden gelirlerse gelsin, kendilerine bir vatan sunan yaşam ortamları oluşmaktadır. Herkes buraya katılmaya davet edilmektedir!

Başından bugüne kadar

Offenbach, ilk yerleşim yeri yönetimini 2002 yılında pilot projesi olarak şehir merkezinin doğusunda başlatmıştır. Burada, ‚Sosyal şehir‘ Federal-Eyalet-Programı’ndan sağlanan maddi yardımlar ile nüfusun yoğun olduğu, fakat evlerin yapı malzemelerinin ve oturma ortamı kalitesinin kötü olduğu semtlerde şehirsel oturma ortamını düzeltme konusu ön planda gelmekteydi.

O zamandan beri çok değerli deneyimler kazanıldı. Bu arada semt bürosu buluşma merkezi olarak etable olmakla kalmadı, aynı zamanda bütün yerleşim yerinde atmosferin hissedilir bir şekilde düzelmesini ve böylece de genç insanlar için çekici olmasını sağladı: Daha önceki işçi semti genç, yaratıcı girişimcilerin yeri olarak yeniden canlanmaya başlamıştır ve böylece de yeni işyerlerinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. ostpol° Kurucular Merkezi yeni şirket girişimcileri için bürolar ve atölyeler sunmaktadır ve Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach (GBO) (Kamuya Yararlı Yapı Şirketi Offenbach) yüksek okul öğrencileri için oturma alanları sağlamıştır. Eski yapı malzemelerinin onarılması sayesinde şehrin tablosu adım adım güzelleşmektedir ve en geç "Mathildenviertel" adını aldıktan sonra şehir içinin doğusunda ferahlatıcı bir rüzgar esmektedir.

Semt bürolarının yerleşim yeri yönetimi şimdi, insanlar ve semtin gelişmesine ilgi duyan diğerleri ile işbirliği yaparak, Nordend ve Lauterborn semtlerine başarı sağlamalarında yardımcı olmak istemektedir.

İletişim ve görüşeceğiniz yerler:

Yaşam durumları:

Şehirde yeni, Hastalık, Doğum, Çocuklar ile yaşamak, Ölüm durumu Boş Zaman,...:

Entegrasyon görevlisi: