Sprungmarken
Aktuelles Wetter:C
Search
Search

Музейни посетители
© shutterstock.com
Музеят на кожата, Музеят на Клингспор и Haus der Stadtgeschichte доказват, че кожата има повече от един материал, а изкуството да пишеш повече от един сорт. С интересни експонати и интересни програми и трите са близо до пулса на времената и показват разнообразни подходи за вчера, тук и днес, но и за бъдещето.
За тези, които се интересуват от култура, си струва да посетят музеи с международна известност, като Музея на съвременната книга и шрифтовото изкуство Клингспор и музея Ледер с обувки от четири хилядолетия. Наред с други, Haus der Stadtgeschichte документира развитието на литографията, която е важна за икономическата история на Offenbach. Освен това градът е известен като креативно и домашно място за много художници и дизайнери, които редовно отварят своите галерии и ателиета за обществото.